REKREAKTİF ETKİNLİK AÇISINDAN SPA TÜKETİCİ PROFİLİ


Özet Görüntüleme: 144 / PDF İndirme: 93

Yazarlar

  • Mehmet DEĞER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler MYO, Dr., Ankara, Türkiye(mehmetdeger2@gmail.com)
  • Ali YAYLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Prof. Dr., Ankara, Türkiye (yayli@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Spa, Turizm, Rekreasyon etkinlikleri, Tüketici profili

Özet

Spa turizmi son yıllarda ülkemizde gelişen önemli bir alternatif turizm çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Spa turizmi hem sağlık turizminin gelişmesine hem de turizmin çeşitlenerek 12 aya yayılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu araştırma Ankara’ daki beş yıldızlı otellerin Spa merkezlerindeki tüketici profilinin özelliklerini belirlemek ve aynı zamanda sektörün yatırım için ihtiyaç duyduğu verileri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 454 ziyaretçi katılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen verilerin yüzde ve frekans dağılımları SPSS paket programıyla incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2018-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

DEĞER, M., & YAYLI, A. (2018). REKREAKTİF ETKİNLİK AÇISINDAN SPA TÜKETİCİ PROFİLİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 5(2), 42–51. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/274

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri