SESLİ REHBER UYGULAMALARINA YÖNELİK TURİSTLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 109 / PDF İndirme: 59

Yazarlar

  • Ali YAYLI Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Doç. Dr. (yayli@gazi.edu.tr)
  • Esin AYSEN Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (esin.aysen@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

tüketici ve e-tüketici memnuniyeti, mobil teknolojiler, mobil cihazlar, sesli rehber

Özet

Çalışmada, sesli rehberlik cihazı uygulamalarına yönelik turistlerin memnuniyet durumlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma örneklemini, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı 332 turist oluşturmuş ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sesli rehbere yönelik tutumlar, “fayda sağlama”, “eğlenerek öğrenme”, “tepkisellik” ve “yenilikçilik” boyutlarında toplanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2015-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAYLI, A., & AYSEN, E. (2015). SESLİ REHBER UYGULAMALARINA YÖNELİK TURİSTLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 2(4), 11–19. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/140

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri