GENÇLERİN SERBEST ZAMAN DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK REKREATİF FAALİYETLERE KATILIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ


Özet Görüntüleme: 558 / PDF İndirme: 292

Yazarlar

  • Ali İSKENDER Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör (aliiskender@gazi.edu.tr)
  • Ceren AVCI Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör (cerenavci@gazi.edu.tr)
  • Ali YAYLI Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Doç. Dr. (yayli@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

serbest zaman, rekreasyon, spor

Özet

Rekreasyon aktivitelerinin bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel durumları üzerinde olumlu etkileri vardır. Mevcut çalışma gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarını belirlemektedir. Araştırma örneklemi olarak lise ve üniversitede eğitim görmekte olan gençler belirlenmiştir. Toplam 300 öğrenciye ulaşılmıştır, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre cinsiyete göre rekreasyon faaliyetlerine katılımda farklılıklar ortaya çıkmıştır, aynı zamanda eğitim durumu ve paralel olarak yaş faktörünün rekreayonel faaliyetlere katılım düzeyi üzerinde etkileri olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre en çok tercih edilen spor türleri farklılık göstermiştir. Gençlerin rekreasyonel faaliyetlere en sık kimlerle katıldığı, katılım türü ve şekli de mevcut çalışmada tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2015-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

İSKENDER, A., AVCI, C., & YAYLI, A. (2015). GENÇLERİN SERBEST ZAMAN DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK REKREATİF FAALİYETLERE KATILIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 2(1), 36–42. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/127

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri