BOŞ ZAMAN PARADİGMASININ MASLOW'UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMIYLA İLİŞKİSİ VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ

Yazarlar

  • Orhan AKOVA İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Doç.Dr. (akovaorhan@hotmail.com)
  • Tolga Fahri ÇAKMAK Bartın Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Öğr. Gör. (tcakmak@bartin.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

boş zaman, paradigma, Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi

Özet

Bu çalışmanın amacı boş zaman paradigmasının tarihsel süreç içerisindeki değişimlerinin ortaya konması ve Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile boş zaman paradigması arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Boş zaman paradigmasının Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımıyla ilişkisi ve tarihsel süreç içindeki gelişimi tarihin farklı evrelerinde yaşanmış olan siyasi gelişmeler, savaşlar, dini hareketler ve teknolojik gelişmelere göre değişen boş zamanı değerlendirme biçimi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca, boş zaman değerlendirme ihtiyacı ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ilişki araştırılmış ve bu ilişki Toffler’in yapmış olduğu toplum dalgaları sınıflandırmasına uyarlanmıştır. Bu uyarlamaya göre “Tarım Toplumu Paradigması”, “Sanayi Toplumu Paradigması” ve “ Bilgi Toplumu Paradigması ” kavramlarının boş zaman değerlendirme biçimine olan etkileri kronolojik bir düzen içerisinde değerlendirilmiştir. Bu çalışma, boş zaman kavramını tarihsel süreç içerisinde ihtiyaçlar hiyerarşisi kapsamında ve paradigma bakış açısı ile ele alınmış olması açısından önem taşımaktadır. Literatür taramasına dayanan çalışma sonucunda, yaşanılan çağın şartlarına ve gerekliliklerine göre farklı boş zaman aktivitelerine farklı anlamların yüklendiği, gündelik hayata dair ihtiyaçlar kapsamında boş zaman ihtiyacının Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisindeki farklı basamaklara uyum gösterdiği belirlenmiştir

İndir

Yayınlanmış

2015-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKOVA, O., & ÇAKMAK, T. F. (2015). BOŞ ZAMAN PARADİGMASININ MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ YAKLAŞIMIYLA İLİŞKİSİ VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 2(3), 28–36. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/134

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi