TURİZM EĞİTİMİ ALAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİ, KİİİLİK ÖZELLİKLERİ VE YAİAM MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAİTIRMA


Özet Görüntüleme: 157 / PDF İndirme: 80

Yazarlar

  • Tuncay HABİL İstanbulÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
  • Orhan AKOVA İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kariyer beklentileri, Kişilik özellikleri, Yaşam memnuniyeti

Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretimde eğitim gören turizm öğrencilerin kariyer beklentileri, kişilik özellikleri ve yaşam memnuniyeti düzeylerini belirlemektir. Ayrıca, bu çalışmada, öğrencilerin kariyer beklentileri, kişilik özellikleri ve yaşam memnuniyeti düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konmaya çalışılacaktır. İstanbul‟da bir Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde turizm eğitimi gören 211 öğrenciye anket uygulanmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı tespit etmek için “Mann-Whitney U”, ikiden fazla grubu bulunan veriler arasındaki farkı tespit etmek için “Kruskal-Wallis” testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda;öğrencilerin turizm endüstrisinde kariyer yapmaya ve turizm alanında eğitim almaya istekli oldukları, yaşamlarından memnun olmadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin geçimlilik, dışadönüklülük, sorumluluk ve açıklık kişilik özelliklerinin ortalamanın üstünde olduğu, bunun yanında, duygusal denge durumlarının düşük olduğu ve yaşamlarından memnun olmadıkları belirlenmiştir. Demografik değişkenler ve ölçekler arasında yapılan fark testleri sonucunda; yalnızca sınıf değişkeni ve duygusal denge arasında anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2017-04-18

Nasıl Atıf Yapılır

HABİL, T. ., & AKOVA, O. . (2017). TURİZM EĞİTİMİ ALAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİ, KİİİLİK ÖZELLİKLERİ VE YAİAM MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAİTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 363–374. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/254

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi