KENTSEL REKREASYON ALANLARINDA HİZMET KALİTESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Ercan YAVUZ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (eyavuz@gazi.edu.tr)
  • Meltem ALTINAY İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Öğr. Gör. (meltemaltinay@arel.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

Kentsel rekreasyon, hizmet kalitesi, rekreasyon

Özet

Hizmet kalitesi, tüm sunulan hizmetlerde olduğu gibi kentsel rekreasyon alanlarında sunulan hizmetlerde de etkinliği ve niteliği açısından önemlidir. Bu araştırma, kentsel rekreasyon alanlarından hizmet alan bireylerin aldıkları hizmetlere ilişkin kalite beklentileri ve kalite algıları sorgulanmakta, beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı araştırılmaktadır. Ayrıca ziyaretçilerin aldıkları hizmetlere ilişkin kentsel rekreasyon alanlarının kullanım oranı ve sıklığının ve tanımlayıcı özelliklerinin hizmet kalite beklentisi ve algısında etkisinin olup olmadığı da sorgulanmıştır. Bu doğrultuda, kişisel bilgi formu ve Servqual hizmet kalitesi ölçeğinden oluşan anket formu; Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 istatistik paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, ziyaretçilerin kentsel rekreasyon alanlarından aldıkları hizmetlerin kalitesini yüksek düzeyde algıladıkları, ancak beklentilerin daha yüksek düzeyde olmasından dolayı, beklentilerinin karşılanamadığı belirlenmiştir. Ziyaretçilerin öğrenim ve gelir durumlarına göre hizmet kalite algılarında; yaş, gelir ve öğrenim durumları açısından hizmet kalite beklentilerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olmadığı saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, E., & ALTINAY, M. (2016). KENTSEL REKREASYON ALANLARINDA HİZMET KALİTESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(2), 60–72. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/155

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri