Müzecilikte Değişim ve Stratejik Yönetim: Ankara İli Örneği


Özet Görüntüleme: 256 / PDF İndirme: 247

Yazarlar

  • Neliz Çetiner Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara/Türkiye.
  • Ercan YAVUZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara/Türkiye.(

DOI:

https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.95

Anahtar Kelimeler:

Müzecilik, Vizyon, Değişim, Stratejik Yönetim, Misyon

Özet

Müzeciliğin gelişim süreci içerisinde sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, teknolojik ve politik yaşanan değişimlerden etkilenerek köklü biçimde revizyona uğradığı görülmektedir. Yaşanan değişim ve belirsizlikler içinde müzeler rekabet ortamı ile karşı karşıya kalmaktadır. Ankara ilinde müze potansiyeli oldukça yüksek olmasına ve Türkiye’deki birçok müze ilkine imza atılmasına karşın yeterli ilgiyi görmediği ve kendini gösteremediği gözlenmektedir. Kültürel miras varlıkları düşünüldüğünde ise müze ziyaretçi rakamları potansiyelinin çok altında kalmaktadır. Bu kapsamda, potansiyelini yeterince kullanamadığı düşünülen müzelerin stratejik yönetim planları incelenmek istenmiştir. Çalışmada, konuya ilişkin alan yazın taraması yapılmış ve sonuçlar dünyadaki müzecik gelişmeleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, müzelerin değişime ve yeniliklere entegre olamadığını ve müze yönetimi tarafından yeterince stratejik yönetime ağırlık verilmediğini göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çetiner, N., & YAVUZ, E. (2021). Müzecilikte Değişim ve Stratejik Yönetim: Ankara İli Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 144–172. https://doi.org/ 10.31771/jrtr.2021.95

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri