Örgütlerde Psikolojik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme


Özet Görüntüleme: 618 / PDF İndirme: 821

Yazarlar

  • Ercan YAVUZ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. (eyavuz@gazi.edu.tr)
  • Berkan BAŞAR Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi ABD.

Anahtar Kelimeler:

Mobbing, Psikolojik Şiddet, Örgütlerde Psikolojik Şiddet

Özet

Örgütlerde psikolojik şiddet “Mobbing” kavramını bünyesinde barındıran çalışma, bugün birçok sektördeki örgütte var olan, en büyük insan kaynakları sorunlarından biri olarak karşılaşılan, bunun yanında psikolojik şiddet “mobbing” olgusu üzerine yapılmış olan, akademik çalışmaların derlenmesini amaçlamaktadır. Konu ile ilgili olarak Türkiye’ de bir çok çalışma bulunmaktadır ve araştırmada bu çalışmalardan yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında psikolojik şiddet “mobbing” kavramları detaylı olarak incelenmiş ve mobbing kavramının özellikle hukuki boyutu ele alınarak, Türkiye’de oldukça az sayıda bulunan “Mobbing” ile ilgili örnek davalara yer verilmektedir. Araştırmada psikolojik şiddetin nedenleri, türleri ve örnek davranışları, örgütlerde yol açtığı sonuçlar incelenmiştir. Bu doğrultuda ilgili konu hakkında literatür taraması yapılarak nitel bir çalışma oluşturulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, E., & BAŞAR, B. (2014). Örgütlerde Psikolojik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(2), 17–28. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/114

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri