ÖRGÜTLERDE DÜZENLENEN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

Yazarlar

  • Ercan YAVUZ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara, Türkiye (eyavuz@gazi.edu.tr)
  • Kevser KÜÇÜK Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye (kevserkk2@gmail.com

Anahtar Kelimeler:

Rekreasyon, Rekreasyon etkinlikleri, Yabancılaşma, Yabancılaşmanın alt boyutları, Örgütsel yabancılaşma

Özet

Bu araştırmada rekreasyon etkinliklerinin, çalışanların yabancılaşma düzeyleri üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde çalışmada; cinsiyet, çalışanların yaşı, çalıştığı sektör, gibi demografik değişkenlerin çalışanların yabancılaşma düzeyleri üzerindeki etkileri de ele alınmıştır. Araştırmada Tekin (2012) tarafından geliştirilen Yabancılaşma ölçeği ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma rekreasyon etkinliği düzenleyen kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerdeki çalışanlara yapılmıştır. Araştırma sonucunda, rekreasyon etkinliklerinin çalışanların yabancılaşma düzeylerini azaltan olumlu bir etki yarattığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca çalışanların yabancılaşma düzeylerinin cinsiyete, yaşa, çalışılan sektöre göre değiştiği bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2017-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

YAVUZ, E., & KÜÇÜK, K. (2017). ÖRGÜTLERDE DÜZENLENEN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(2), 58–77. Geliş tarihi gönderen https://jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/187

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri